رنگ خوراکی آلورارد

رنگ خوراکی آلورارد روی تصویر کلیک کنید فروش رنگ خوراکی آلورارد 09152020183  Allura Red توسط گروه های ایمنی غذا در آمریکای شمالی و اروپا به شدت مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنان در حال استفاده گسترده است. آژانس استانداردهای غذایی بریتانیا مطالعه ای روی شش رنگ غذایی (تارتازین ، آلورا قرمز ، Ponceau 4R  ، Quinoline   Yellow …