رنگ خوراکی پونسئو

رنگ خوراکی پونسئو روی تصویر کلیک کنید . موارد مصرف رنگ خوراکی پونسیو / رنگ پودری پونسیو / پونسئو رنگ خوراکی پونسیو طبیعی (E124) از پوسته خارجی حشرات قرمز بومی کشورهای آمریکای جنوبی تهیه می شود بنابراین منشاء طبیعی دارد. با اینحال این رنگ به صورت شیمیایی نیز سنتز می شود. رنگ خوراکی پونسیو یک رنگ قرمز توت …